Zarządzenie Burmistrza Małomic Nr 228.2022 z dnia 16.05.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Gminy Małomice na lata 2022 - 2023

Zarządzenie Burmistrza Małomic Nr 228.2022 z dnia 16.05.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Gminy Małomice na lata 2022 - 2023

Str 1

Str 2