USC, Ewidencja Ludności

Zadania

 • Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie dowodów osobistych
 • Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego
 • Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP
 • Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące obywateli RP
 • Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin
 • Zameldowanie cudzoziemca do 3 miesięcy i wymeldowanie
 • Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące cudzoziemców i obywateli UE
 • Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
 • Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące
 • Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
 • Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
 • Wyjazd za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
 • Udostępnienie danych osobowych
 • Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności lub dowodów osobistych
 • Nadanie/zmiana numeru PESEL
 • Wpis do Rejestru Wyborców
 • Wpis do Spisu Wyborców
 • URZĄD STANU CYWILNEGO
 • Wydanie wielojęzycznego standardowego formularza
 • Wydawanie odpisów aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu
 • Zgłoszenie zgonu
 • Zgłoszenie urodzenia dziecka
 • Uznanie ojcostwa
 • Dokonanie zmiany imienia dziecka
 • Nadanie dziecku nazwiska męża matki
 • Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej
 • Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
 • Sprostowanie aktu stanu cywilnego
 • Wpisanie zagranicznego aktu do polskiej księgi stanu cywilnego
 • Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
 • Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • Zmiana imienia i nazwiska
 • Medale za długoletnie pożycie małżeńskie
 • Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym


 

ZałącznikRozmiar
podanie AKTY USC.odt(18.56 KB)18.56 KB
podanie MAŁŻEŃSTWO.odt(17.94 KB)17.94 KB
podanie ZGONY.odt(17.59 KB)17.59 KB
podanie-AKTY-USC.pdf(302.03 KB)302.03 KB
podanie-MAŁŻEŃSTWO.pdf(485.77 KB)485.77 KB
podanie-ZGONY.pdf(443.91 KB)443.91 KB
Powrót do nazwiska rodowego.doc(30 KB)30 KB
Powrót-do-nazwiska-rodowego.pdf(185.29 KB)185.29 KB
rejestracja orzeczenia sądu zagranicznego.odt(20.95 KB)20.95 KB
rejestracja-orzeczenia-sądu-zagranicznego.pdf(440.21 KB)440.21 KB
sprostowanie asc.odt(11.64 KB)11.64 KB
sprostowanie-asc.pdf(279.27 KB)279.27 KB
USC wielojęzyczny formularz.odt(19.79 KB)19.79 KB
USC-wielojęzyczny-formularz.pdf(430.97 KB)430.97 KB
Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa.doc(35 KB)35 KB
Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia.doc(34 KB)34 KB
Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu.doc(30.5 KB)30.5 KB
wniosek o zmiane imienia nazwiska.odt(14.97 KB)14.97 KB
wniosek uzupełnienie.doc(31 KB)31 KB
Wniosek-o-wpisanie-zagranicznego-aktu-małżeństwa.pdf(630.5 KB)630.5 KB
Wniosek-o-wpisanie-zagranicznego-aktu-urodzenia.pdf(560.3 KB)560.3 KB
Wniosek-o-wpisanie-zagranicznego-aktu-zgonu.pdf(518.99 KB)518.99 KB
wniosek-o-zmiane-imienia-nazwiska.pdf(213.31 KB)213.31 KB
wniosek-rozwód poza granicami RP.odt(18.82 KB)18.82 KB
wniosek-rozwód-poza-granicami-RP.pdf(293.9 KB)293.9 KB
wniosek-uzupełnienie.pdf(336.44 KB)336.44 KB
wydanie aktu.odt(16.23 KB)16.23 KB
wydanie-aktu.pdf(262.14 KB)262.14 KB
wielojęzyczny formularz -zameldowanie.odt(17.15 KB)17.15 KB
wielojęzyczny-formularz-zameldowanie.pdf(277.31 KB)277.31 KB
WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu.odt(18.77 KB)18.77 KB
wniosek o wymeldowanie administracyjne.odt(14.59 KB)14.59 KB
WNIOSEK-o-wydanie-zaświadczenia-o-zameldowaniu.pdf(192.38 KB)192.38 KB
wniosek-o-wymeldowanie-administracyjne.pdf(203.41 KB)203.41 KB
wymeldowanie czasowe.pdf(1.76 MB)1.76 MB
wymeldwanie stały.pdf(1.76 MB)1.76 MB
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf(1.73 MB)1.73 MB
zgłoszenie pobytu stałego.pdf(1.74 MB)1.74 MB
zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice.pdf(1.8 MB)1.8 MB
Zgłoszenie wyjazdu poza granice.pdf(1.8 MB)1.8 MB
Zgłoszenie_utraty.doc(527 KB)527 KB
Zgłoszenie_utraty.pdf(147.32 KB)147.32 KB
zgłoszenie-powrotu-z-wyjazdu-poza-granice.doc(244 KB)244 KB
Zgłoszenie-wyjazdu-poza-granice.doc(335 KB)335 KB