Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

Dzień i godziny przyjęć Przewodniczącego Rady Miejskiej:

Przewodniczący Rady Miejskiej Polak Jacek przyjmuje interesantów:

  •   czwartek od godz. 14:30 – 15:30  pokój nr. 11

     

Dzień i godziny przyjęć Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców:

Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Więckowski Edward przyjmuje interesantów:

  • wtorek od godz. 16:00 - 17:00 pokój nr. 16