Numery kont


Bank Spółdzielczy w Żaganiu, o/ Szprotawa


80 96570007 0010 0100 3795 0001


Konto dotyczące opłat:

 • Podatek leśny 
 • Podatek rolny
 • Podatek za psa 
 • Podatek od nieruchomości
 • Podatek od środków transportu
 • Podatek JGU
 • Czynsz
 • Opłata skarbowa
 • Odbiór ścieków komunalno – bytowych
 • Pas drogowy
 • Dotacje LUW
 • Urząd Skarbowy
 • Krajowe Biuro Wyborcze

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


17 9657 0007 0010 0100 3795 0068

​​​​​​​