Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa KONKURS

Fundusz Sołecki  - najlepsza inicjatywa  KONKURS

Szanowni Państwo,
Trwa VI ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów ogłosiło kolejną ogólnopolską edycję konkursu na najlepszą inicjatywę z funduszu sołeckiego. Do udziału zapraszamy każde sołectwo w Polsce, które w latach 2010-2022 zrealizowało projekt sfinansowany z funduszu sołeckiego. Ważne jest jednak, aby pieniądze wykorzystane z funduszu sołeckiego oraz suma środków własnych przeznaczonych do realizacji zgłaszanej inicjatywy nie były mniejsze niż 40% wartości zrealizowanego projektu. Ponadto przedsięwzięcie musi być zakończone ale mogło być realizowane etapami przez kilka wcześniejszych lat. Szczególnie cenne i doceniane będą działania, które zaktywizowały mieszkańców współpracujących międzypokoleniowo na rzecz rozwoju swojej miejscowości w wymiarze społecznym lub infrastrukturalnym.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa 28 lutego 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest 15 maja 2023 roku w Opolu. Zwycięzca otrzyma statuetkę „Sołecka NIKE” oraz nagrodę finansową pozostali finaliści będą uhonorowani dyplomami i również nagrodami pieniężnymi.

 

Informacji udziela koordynator konkursu Grażyna Sędziak tel. 797 901 112; e-mail: biuro@wss.konin.pl