Umowa podpisana - teraz czas ne realizację !

Umowa podpisana - teraz zas na realizację !