Władze gminy

 Burmistrz Małomic 
​​​​​​​
Małgorzata Sendecka 
tel. 68 3769-027 wew. 17

Burmistrz Małomic Małgorzata Sendecka


 Sekretarz Gminy 
Wincenty Chłostowski
tel. 68 3769-027 wew. 13

Sekretarz Gminy Wincenty Chłostowski


 Skarbnik Gminy
Barbara Kurowska
tel. 68 3769-027 wew. 15

Skarbnik Gminy Barbara Kurowska


  Sekretariat 
Anna Wojtaś
tel. 68 3769-027 wew. 17
Sekretariat Anna Wojtaś


 Biuro Rady
Ewa Leśniewicz
tel. 68 3769-027 wew. 22

Biuro rady gminy