Godziny przyjęć Burmistrz Małomic

 Burmistrz Małomic
 

Małgorzata Sendecka

przyjmuje interesantów w środę w godz. 900 – 1530