Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

Dzień i godziny przyjęć Przewodniczącego Rady Miejskiej:

Przewodniczący Rady Miejskiej Polak Jacek przyjmuje interesantów:

-  czwartek od godz. 14:30 – 15:30  pokój nr. 11