Zwrot podatku akcyzowego dla rolników - 2022

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników - 2022

OGŁOSZENIE DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW ROLNYCH
TERMIN SKŁADANIA  WNIOSKÓW!

Zgodnie ze zmianą przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j.Dz.U.z 2019r. poz.2188, z 2021 r. poz.2227.) producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminie: od 01 sierpnia 2022r. do 31 sierpnia 2022r. - za okres od 01 lutego 2022r. do 31 lipca 2022r. - faktury VAT (lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem). WNIOSKI należy pobrać i po wypełnieniu łącznie z fakturami VAT na zakup oleju napędowego i zaświadczeniem z ARiMR (o jednostkach przeliczeniowych na bydło) złożyć w Urzędzie Miejskim w Małomicach (sekretariat) pokój nr. 10.
 

Burmistrz Małomic /-/
Małgorzata Janina Sendecka

plik doc Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego.pdf 0,89 MB