Zarządzenie Nr 135/2021 Burmistrz Małomic z dnia 08 stycznia 2021 r.