Dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze 2022 w Gminie Małomice

Programu Czyste Powietrze 2022

 

Gmina

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie [szt.]

Liczba zawartych umów o dofinansowanie [szt.]

Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]

Małomice

81

70

602 546,72 zł

42

Dane o wdrażaniu Programu w Gminie Małomice (stan na 30.09.2022 r.)

wykaz gmin woj. lubuskie - czyste powietrze 2022

 

wykaz gmin woj. lubuskie - czyste powietrze 2022