Badanie mieszkańców gmin obszaru partnerstwa

Badanie mieszkańców gmin obszaru partnerstwa

Gmina Małomice przystąpiła do programu „Partnerstwa na rzecz rozwoju Powiatu Żagańskiego”

Ty też możesz mieć wpływ na rozwój gminy Małomice.

Wypełnij ankietę!

 

Badanie mieszkańców gmin obszaru partnerstwa (OP) ma na celu poznanie opinii mieszkańców gmin OP o miejscu, w którym żyją, sposobach korzystania z usług publicznych i potrzebach w tym zakresie. Wyniki tego badania, podobnie jak pozostałych (tj. młodzieży, liderów i warunków przedsiębiorczości) będą wykorzystane w pogłębionej diagnozie OP i pomocne w opracowaniu strategii jego rozwoju. Większość pytań zawartych w tym kwestionariuszu będzie zadana również w ankietach skierowanych do młodzieży i liderów lokalnych. Będzie więc możliwość skonfrontowania różnych opinii i punktów widzenia. Stopień i zakres wykorzystania informacji i wniosków pochodzących z badania zależy tylko od grupy roboczej i autorów tych opracowań.