Spotkanie w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim 18.02.2021 r.

Spotkanie w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim 18.02.2021 r.

Wsparcie środkami rządowymi inwestycji gminnych było głównym tematem spotkania Wojewody Lubuskiego z Burmistrz Małomic Małgorzatą Sendecką. Gmina planuje inwestycje drogowe oraz niezwykle ważną i potrzebną inwestycję społeczną – budowę przedszkola. Jej szacunkowy koszt wynosi aż 8 mln zł.

Rozmawiano również o wnioskach jakie Gmina złożyła do programu inwestycji związanych z pomocą dla gmin popegeerowskich. Gmina Małomice, jako samorząd posiadający jedne z najniższych wpływów z podatków w województwie, liczy na rządowe wsparcie.

Spotkanie było również okazją by podziękować Burmistrz Małgorzacie Sendeckiej za wsparcie i zaangażowanie w Narodowy Program Szczepień. Gmina zapewniła seniorom pomoc w zapisach na szczepienia oraz pomogła im w dostaniu się do punktów szczepień.

Burmistrz zaprosiła również Wojewodę do wspólnego otwarcia innowacyjnej wystawy plenerowej na temat życia i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, kard. Stefana Wyszyńskiego oraz 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.