Proponujesz - Decydujesz

Proponujesz - Decydujesz 2020

Drodzy Małomiczanie! Cieszymy się, że inicjatywa dotycząca wykorzystania kwoty 80 tys. zł  w 2021 r., jako odpowiednik Funduszu Sołeckiego dla mieszkańców Małomic, spotkała się z tak pozytywnym przyjęciem z Waszej strony.

Wpłynęło do nas /FB Gminy oraz skrzynka Urzędu Miejskiego/ 16 propozycji. Są one obecnie analizowane i oceniane pod względem możliwości realizacji /niestety nie wszystkie złożone propozycje są na miarę proponowanego budżetu/.
Już niebawem poznacie Państwo zadania, które uzyskały poparcie komisji oceniającej i będą realizowane na terenie Małomic.