Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Stopka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Operacja pod nazwą:
Wykonanie ogólnodostępnego pomostu widokowego oraz wyposażenie terenu przy Zalewie Małomickim w ławki parkowe z koszami
Cel operacji:
Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez wykonanie ogólnodostępnych urządzeń
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej - Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER;
Podziałanie: 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej