Pieniądze na sport przyznane

Pieniądze na sport przyznane

Po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych o przyznanie  dofinansowania do prowadzonej przez nie  działalności w zakresie upowszechniania sportu na terenie gminy Małomice, Komisja Budżetu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Małomicach po zapoznaniu się z wnioskami złożonymi przez 4 kluby sportowe i przeprowadzeniu ich oceny dokonała podziału środków zaplanowany na ten cel w budżecie gminy na rok 2021 w kwocie 115000  zł.

  • Klubowi Piłkarskiemu "TRAPER" Chichy  przyznano dofinansowania do działalności w roku 2021 w wysokości 16600 zł. Małomickiemu  
  • Klubowi Kajakowemu  "VIKING" przyznano dofinansowanie w kwocie 35000 zł.
  • Miejskiemu Klubowi Sportowy "ISKRA" otrzymał 49400 zł.
  • Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu  "TRAPER" z Chich  przyznano 14000 zł.