Najbliższy termin dostępności punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. Czystego Powietrza

Czyste powietrze
Podajemy najbliższy termin dostępności punktu
informacyjno-konsultacyjnego ds. Czystego Powietrza:
26 czerwca (środa), w godz. 9:00 do 14:00
27 czerwca (czwartek) w godz. 9:00 do 14:00
Urząd Miejski w Małomicach
Plac Konstytucji 3 Maja 1
I piętro