Gmina Małomice wśród samorządów, które otrzymały dofinansowanie na modernizację systemu nawadniania boiska sportowego na Stadionie w Małomicach

Gmina Małomice wśród samorządów, które otrzymały dofinansowanie na modernizację systemu nawadniania boiska sportowego na Stadionie w Małomicach
Dzięki tym dotacjom poprawi się stan boisk nawet w najmniejszych miejscowościach. A kibice będą mogli zobaczyć mecze swoich drużyn w lepszych warunkach. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podjęli radni Sejmiku podczas sesji w poniedziałek 13 marca 2023 r.

Nabór wniosków trwał od 25 stycznia do 17 lutego. Celem udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin było stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rekreacji i sportu w regionie lubuskim. Chodzi o realizację inwestycji polegających na budowie trybun oraz budowie lub przebudowie systemów nawadniających ogólnodostępnych boisk piłkarskich, wykorzystywanych do rozgrywek piłkarskich oraz szkolenia dzieci i młodzieży.

Ale w tym projekcie nie chodzi tylko o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej, lecz również o działania w celu ochrony jakości i ilości zasobów wody (system nawadniania boisk pozwoli na oszczędne gospodarowanie wodą).

Pula środków przeznaczona na konkurs wynosiła 500 tys. zł. Pomoc finansowa z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację inwestycji wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych zadania. Maksymalna kwota dotacji dla zadania polegającego na budowie trybun wynosi 20 tys. zł. Maksymalna kwota dotacji dla zadania w ramach nawadniania boisk wynosi 30 tys. zł. 

Gminy, które otrzymały wsparcie

Nawadnianie boisk:

 

Wnioskodawca

Zadanie

Dofinansowanie w zł 

Gmina Ośno Lubuskie

Nawodnienie boiska sportowego w Siennie

30 000,00

Gmina Skąpe

Budowa studni głębinowej na potrzeby nawadniania boiska sportowego w Pałcku

28 766,42

Gmina Dobiegniew

Budowa systemu automatycznego nawadniania płyty boiska w miejscowości Osiek wraz z budową studni głębinowej

30 000,00

Gmina Nowogród Bobrzański

Wykonanie nawadniania boiska w miejscowości Drągowina

30 000,00

Gmina Świebodzin

Budowa systemu automatycznego nawadniania boiska sportowego w miejscowości Ługów

30 000,00

Gmina Nowe Miasteczko

Wykonanie automatycznego systemu nawodnienia boiska w Nowym Miasteczku

30 000,00

Gmina Szprotawa

Budowa systemu nawadniania boiska piłkarskiego w Witkowie

30 000,00

Gmina Żagań

Budowa nawodnienia płyty boiska w miejscowości Tomaszowo

30 000,00

Gmina Małomice

Modernizacja systemu nawadniania boiska sportowego na Stadionie w Małomicach

30 000,00

Gmina Nowa Sól

Wykonanie systemu nawadniania boiska piłkarskiego w miejscowości Przyborów

30 000,00

Gmina Łęknica

Budowa systemu nawadniania  boiska miejskiego w Łęknicy na działce nr 52

29 950,00