Aktualności

01-03-2024
Ankieta w sprawie połączeń autobusowych ZPG Powiat Żagański
Szanowni Państwo, w załączeniu przedstawiamy link do ankiety w sprawie połączeń autobusowych w ramach badania opinii organizowanego przez Związek Powiatowo-Gminny Powiatu Żagańskiego. Sugestie przekazane w ramach badania przez mieszkańców pozwolą nam dostosować lepiej przyszłe rozkłady jazdy do potrzeb mieszkańców i lepiej zrozumieć ich cele i motywacje do podróżowania, a także oczekiwania. Ankieta będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych do 15 marca br. Link do ankiety: https://forms.gle/9nUfbarmtXw5tXvW9
21-02-2024
LXIX Sesja Rady Miejskiej w Małomicach
W dniu 28.02.2024 r. o godz. 14.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Małomicach odbędzie się LXIX Sesja Rady Miejskiej w Małomicach. Zachęcamy do śledzenia obrad on-line / zakładka TRANSMISJE Sesji Rady Miejskiej na stronie www.malomice.pl/
15-02-2024
Wybory Sołtysa w miejscowości Bobrzany
W dniu dzisiejszym / 15.02.2024 r./ odbyły się wybory Sołtysa miejscowości Bobrzany. Dziękuję mieszkańcom, za bardzo liczne uczestnictwo, bo wiem, że wybór gospodarza wsi ma ogromne znaczenie. Dziękuję dotychczasowemu Sołtysowi Panu Mirosławowi Ziętalowi i Radzie Sołeckiej za wieloletnią pracę. Gratuluję nowemu sołtysowi, Panu Henrykowi Niechwiadowiczowi i nowej Radzie Sołeckiej. Spotkanie było bardzo owocne:). /-/ Burmistrz Małomic Małgorzata Sendecka
13-02-2024
Zebranie wiejskie Wyborcze - Janowiec
Burmistrz Małomic Małgorzata Sendecka zaprasza mieszkańców wsi Janowiec na Zebranie Wiejskie - wyborcze w dniu 22.02.2024 r. o godzinie 17.00 , które odbędzie się w Sali wiejskiej w Chichach.
07-02-2024
Zebranie wiejskie WYBORCZE - Bobrzany
Burmistrz Małomic Małgorzata Sendecka zaprasza mieszkańców BOBRZAN na Zebranie Wiejskie - wyborcze w dniu 15.02.2024 r. o godzinie 17.00 , które odbędzie się w Sali wiejskiej w Bobrzanach.
31-01-2024
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j.Dz.U.z 2023r. poz.1948.) producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminie: od 01 lutego 2024r.    do 29 lutego 2024r. -    za okres od 01 sierpnia 2023r.  do 31 stycznia 2024r. - faktury VAT albo ich kopie, stanowiące    dowód zakupu oleju napędowego w kresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
30-01-2024
Awaria telefonu stacjonarnego
Uwaga, z przyczyn leżących po stronie operatora, niezależnych od Urzędu Miejskiego w Małomicach nastąpiła AWARIA telefonu stacjonarnego. Interesantów bardzo prosimy o kontakt osobisty lub mailowy / urzad@malomice.pl/ . Za utrudnienia przepraszamy
25-01-2024
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Małomicach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Podaje się do wiadomości : Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XLI/216/2022 Rady Miejskiej w Małomicach, z dnia 3 lutego 2022 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Śliwnik, gmina Małomice. Informacje szczegółowe w załącznikach.
24-01-2024
LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Małomicach
W dniu 30.01.2024 r. o godz. 15.15 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Małomicach odbędzie się LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Małomicach. Zachęcamy do śledzenia obrad on-line / zakładka TRANSMISJE Sesji Rady Miejskiej na stronie www.malomice.pl/
24-01-2024
Rozpoczyna się Kwalifikacja wojskowa dla powiatu żagańskiego
Kwalifikacja wojskowa dla powiatu żagańskiego rozpoczyna się od 1.02 do 26.02.2024 r. w Budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Gimnazjalnej w Żaganiu. Komisja będzie pracować w godzinach od 11:00 do 16:00.