Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2015 r.

dodano: 31-03-2015

Wojewoda Lubuski Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2015 r. o ustaleniu inwestycji towarzyszącej inwestycją w zakresie terminalu regazyfikacji  skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: "Budowa  gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5MPa Legnica - Polkowice - Żary wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego  na odcinku Polkowice - Żary" podaje do publicznej wiadomości, że trwa postępowanie o lokalizację inwestycji jak wyżej.