Władze Gminy Małomice

Burmistrz Miasta Małomice

dodano: 17-03-2014
Burmistrz: Małgorzata Sendecka
 
Do zadań burmistrza należą:
  • Przygotowywanie projektów uchwał rady gminy
  • Określanie sposobu wykonywania uchwał
  • Gospodarowanie mieniem komunalnym
  • Wykonywanie budżetu
  • Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Rada Miejska w Małomicach

dodano: 17-03-2014
Siedziba: Urząd Miejski w Małomicach
Adres: Plac Konstytucji 3 Maja 1
67-320 Małomice
telefon: (0-68) 3769078
fax: (0-68) 3769051
 
 
Przewodniczący:  Józef Chuchra
V-c Przewodnicząca: Barbara Reguła 
V-c Przewodniczący:  Jan Świerzański