Małomicka Amatorska Liga Piłki Siatkowej

REGULAMIN MAŁOMICKIEJ AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ

 1. Amatorska liga działa jako sekcja a jej funkcjonowanie w całości opiera się na społecznej działalności osób, które biorą w niej udział.
 2. Celem Ligi jest umożliwienie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy amatorskimi drużynami grającymi w piłkę siatkową, składającymi się z zawodników zamieszkujących na terenie Gminy Małomice. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 14. roku życia.
 3. Najważniejszą zasadą jest rozgrywanie spotkań według zasad fair play i ducha sportu.
 4. Zadaniem Rady Ligi jest czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem rozgrywek, tworzenie harmonogramów i regulaminów oraz rozpatrywanie ewentualnych spraw spornych czy protestów. Rada Ligi podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej, połowy jej członków. Decyzje podjęte przez Radę Ligi są ostateczne.
 5. Obsługę administracyjną (zgłoszenia, wyniki, prowadzenie tabeli itp.) prowadzi Komisarz Ligi - Pan Grzegorz Kaczmarek.
 6. Organizator nie odpowiada za skutki kradzieży w trakcie rozgrywek (drużyny zabezpieczają mienie we własnym zakresie).
 7. Organizator nie ubezpiecza zawodników i zawodów.
 8. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie Ligi.
 9. Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZPS (dostępne np. na stronie PZPS: http://www.pzps.pl/).
 10. Mecze będą rozgrywane zgodnie z harmonogramem ustalonym na spotkaniu organizacyjnym.
 11. Szef drużyny jest zobowiązany do bieżącego śledzenia strony internetowej Ligi, gdyż tam będą umieszczane wszelkie komunikaty, zmiany, terminarze, składy, itp.
 12. Terminarz rozgrywek będzie dostępny na stronie internetowej, będzie on traktowany jako "żelazny terminarz".
 13. Wskazane jest, by drużyna występowała w jednolitych koszulkach z numerami z przodu i z tyłu.
 14. Jeżeli w drużynie występuje zawodnik na pozycji libero, to jego strój musi zdecydowanie odróżniać go od pozostałych zawodników.
 15. Osoba do sędziowania musi bezwzględnie znać przepisy gry w piłkę siatkową. Może to być jeden z członków drużyny, ale w meczu, który sędziuje nie może występować w roli zawodnika.
 16.  Aktualna tabela oraz wyniki wszystkich meczów będą umieszczone na stronie internetowej Ligi.
 17. Do drużyny można zgłaszać dodatkowych zawodników do ostatniego spotkania w rundzie zasadniczej, pod warunkiem, że dany zawodnik nie występował w obecnym sezonie w innej drużynie zrzeszonej w Lidze.
 18. W meczu może wystąpić tylko zawodnik, który jest umieszczony w składzie danej drużyny na oświadczeniu złożonym do Ligi. Zawodnik może zagrać w drużynie tylko po podpisaniu przez niego oświadczenia, które musi być dostarczone do Komisarza Ligi.
 19. Jeden zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny. W trakcie trwania Ligi nie ma możliwości zmiany drużyny. Wyjątek stanowi tylko sytuacja, kiedy jedna z drużyn wycofa się z rozgrywek w trakcie trwania Ligi, wtedy zawodnicy z tej drużyny mogą być wchłonięci do innych zespołów.
 20. W Lidze nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy posiadają aktualną licencję Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej lub Polskiego Związku Piłki Siatkowej. W wyjątkowych sytuacjach zgodę na grę w wyżej wymienionym przypadku może wyrazić Rada Ligi na wniosek zainteresowanej drużyny.
 21. W przypadku wystąpienia w meczu zawodnika nieuprawnionego do gry, drużyna przeciwna wygrywa spotkanie walkowerem.
 22.  W wyjątkowym wypadku (przypadki losowe, kontuzja, kłopoty komunikacyjne, itp.) drużyna może wystąpić w meczu w pięcioosobowym składzie, nie może to być jednak "zagrywka taktyczna".
 23. Wprowadza się następujące kary za niesportowe zachowanie zawodników (używanie wulgaryzmów w kierunku zawodników i sędziego, naruszenie czyjejś nietykalności cielesnej, za podważanie decyzji sędziego):
  • pierwsze przewinienie sygnalizowane przez sędziego żółtą kartką,
  • kolejne przewinienie tego samego gracza - czerwona kartka (wykluczenie z gry)
  • w przypadku szczególnie skandalicznego zachowania zawodników w trakcie spotkań, możliwe jest ukaranie zespołu walkowerem. Taką decyzję może podjąć Rada Ligi po konsultacji z sędziami spotkania.
 24. Zawodnik, który przybędzie na rozgrywki po spożyciu alkoholu, bądź po zażyciu środków odurzających, jest automatycznie zdyskwalifikowany z rozgrywek do końca sezonu.
 25. Trzeci walkower w ciągu jednego sezonu wyklucza definitywnie drużynę z rozgrywek. Zespół może ponownie przystąpić do rozgrywek najwcześniej na początku nowej edycji.
 26. W przypadku wycofania się którejś z drużyn z Ligi przed zakończeniem pierwszej rundy rozgrywek, wszystkie wyniki meczów z udziałem tej drużyny zostają anulowane. W wypadku wycofania się drużyny w trakcie trwania rundy rewanżowej, wszystkie mecze z udziałem tej drużyny (w całej rundzie rewanżowej - nawet te rozegrane) traktuje się jako walkowery.
 27. O miejscu w tabeli decyduje większa ilość zdobytych punktów, w razie równej ilości punktów lepsza różnica setów, a w drugiej kolejności liczba "małych punktów" (stosunek zdobyte - stracone) i wynik bezpośrednich spotkań.
 28. Zasady punktowania: wynik 3:0 lub 3:1 to trzy punkty dla zwycięskiej drużyny i zero punktów dla pokonanych; wynik 3:2 to dwa punkty dla zwycięskiej drużyny i jeden punkt dla pokonanych.
 29. Po zakończeniu sezonu zasadniczego "każdy z każdym", rozegrany zostanie turniej finałowy play off.
 30. Do fazy play off awansują drużyny, które zajmą miejsca 1 - 4 po zakończeniu sezonu zasadniczego. W półfinałach play off zagrają: drużyna z 1. miejsca z drużyną z 4. miejsca oraz drużyna z 2. miejsca z drużyną z 3. miejsca. Zwycięzcy tych spotkań spotkają się w finale, natomiast pokonani w meczu o trzecie miejsce.
 31. Półfinały play off będą rozgrywane do dwóch zwycięstw, natomiast finał i mecz o trzecie miejsce - do trzech zwycięstw.
 32. Zmiany do niniejszego regulaminu mogą być wprowadzane przez Radę Ligi.