Jak będą wyglądały nasze Małomice za 25 lat?

dodano: 08-04-2015

Biblioteka Publiczna w Małomicach zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkoły podstawowej do udziału w konkursie plastycznym „MOJE MAŁOMICE ZA NASTĘPNE 25 LAT. WIZJA PRZYSZŁOŚCI”
Patronat honorowy nad konkursem objęli Burmistrz Małomic Małgorzata Sendecka oraz Przewodniczący Rady Miejskiej  w Małomicach Józef Chuchra.

CEL KONKURSU: Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 25 LAT ODRODZONYCH SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH.
Konkurs ma na celu rozwijanie wyobraźni dzieci oraz zainteresowanie wychowanków przedszkoli i uczniów szkół podstawowych plastycznym przekazem Małomic i okolic za 25 lat.
REGULAMIN KONKURSU
I. PRACE PLASTYCZNE ZGŁASZANE DO KONKURSU POWINNY SPEŁNIAĆ PONIŻSZE KRYTERIA:
- prace mogą być wykonane różnymi technikami – farby, kredki, pastele, wyklejanki, wydzieranki, itp.,
- format arkusza prac – maksymalnie do A3,
- każda praca powinna posiadać metryczkę zawierającą imię i nazwisko autora, wskazanie grupy wiekowej lub klasy szkolnej, adres szkoły/przedszkola,
- komisja zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji prac zgłoszonych do konkursu,
- w konkursie mogą uczestniczyć dzieci zamieszkujące gminę Małomice,
- uczestnicy konkursu muszą dostarczyć wraz z wykonaną pracą formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny w bibliotece.
Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
II. KONKURS OBEJMUJE 3 GRUPY WIEKOWE:
- Przedszkola,
- Klasy I – III SP,
- Klasy IV – VI SP.
III. TERMINARZ EDYCJI KONKURSU
Konkurs rozpoczyna się 13 KWIETNIA 2015 R. I TRWA DO 29 MAJA 2015R.
Prace konkursowe należy złożyć w bibliotece najpóźniej do 29 MAJA 2015R. DO GODZ. 19:00. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.
IV. SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ – powołana przez Organizatora komisja oceni prace i przyzna nagrody.
V. NAGRODY
- Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach:
- kategoria I – dzieci w wieku przedszkolnym (I, II, III miejsce, I wyróżnienie),
- kategoria II – uczniowie klas I-III (I, II, III miejsce, I wyróżnienie),
- kategoria III - uczniowie klas IV-VI (I, II, III miejsce, I wyróżnienie),
- Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału przyznania nagród, o których mowa powyżej.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2015r. – termin wręczenia nagród zostanie podany w późniejszym czasie.