Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lat 2014 2020

Lokalny program rewitalizacji Gminy Małomice na lata 2016 - 2020

Informujemy, że Gmina Małomice  w ramach Umowy  dotacyjnej Nr BRR.VI.052.2.206  zawartej z Województwem Lubuskim, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze    opracowała  Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Małomice  na lata 2016 – 2020. Dokument został przygotowany przez firmę 4CS Sp. z o.o. z Zielonej Góry ze znaczącym udziałem   zespół ds. rewitalizacji, powołanego  przez Burmistrz Małomic. Niniejszy dokument został  pozytywnie zweryfikowany i zatwierdzony  przez  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego .  

W ramach prac związanych z przygotowaniem dokumentu, przeprowadzono pogłębioną    diagnozy społeczno-gospodarczej  gminy Małomic i między innymi w oparciu o jej ustalenia  sporządzono  Lokalny  programu rewitalizacji gminy Małomic na lata 2016 2020, które wskazuje słabe i mocne strony gminy oraz zawiera wskazania w jakim kierunku należy rozwijać gminę i jakie są w tym zakresie oczekiwania mieszkańców.

Całkowita wartość projekt  wyniosła 32190 zł i była   wspófinansowany ze środków  Unii Europejskiej Fundusz Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna  2014 – 2020 oraz środków własnych gminy w  kwocie  3.900 zł.  

Treść „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Małomice na lata 2016 – 2020” do pobrania z liku      

http://malomice.bip.pbox.pl/public/get_file.php?id=196475

Lokalny program rewitalizacji Gminy Małomice na lata 2016 - 2020

dodano: 04-06-2020

Lokalny program rewitalizacji Gminy Małomice na lata 2016 - 2020