Ochrona Środowiska

Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów

dodano: 14-04-2014

Podstawa prawna: art. 47 e ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2001r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z późniejszymi zmianami)