Koncesje na alkohol

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przenaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

dodano: 14-04-2014

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. Zm.)