Działalność Gospodarcza

Wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna: art. 7g ust.1 w związku z i art.7e  ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty:

Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna: Art. 39 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. Nr 55, poz. 578 z 2001r. - tekst jednolity)

Wymagane dokumenty:

Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

dodano: 14-04-2014

Podstawa prawna: art. 7a ust. 1, art. 7b ust. 1 w związku z art. 7d ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)

Zarejestrowanie działalności

dodano: 17-03-2014

Karta informacyjna opisująca sposób postępowania przy zakładaniu działalności