Aktualności urzędowe

Obwieszczenie Burmistrza Małomice z dnia 15 lipca 2020 o ogłoszeniu konsultacji społecznych projektu Statutu Gminy Małomice

dodano: 16-07-2020

OBWIESZCZENIE BURMISTRZ MAŁOMIC z dnia 15 lipca 2020 r. Na podstawie art. 5a ust 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2020  r. poz. 713 ) oraz  uchwały Nr XLII/180/2017  Rady Miejskiej w Małomicach  z dnia 8  września  2017 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Małomice

Obwieszczenie Burmistrz Małomic z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektów statutów sołectwa: Bobrzany, Chichy, Janowiec, Lubiechów, Śliwnik, Żelisław Gminy Małomice

dodano: 14-07-2020

OBWIESZCZENIE BURMISTRZ MAŁOMIC z dnia 13 lipca 2020 r. Na podstawie art. 5a ust 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2020  r. poz. 713 ) oraz  uchwały Nr XLII/180/2017  Rady Miejskiej w Małomicach  z dnia 8  września  2017 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Małomice

Informacja na temat strat związanych z suszą

dodano: 10-07-2020

              Cyfryzacja szacowania strat spowodowanych przez suszę.

 

Nowy harmonogram odbioru odpadów/zmieszanych

dodano: 29-06-2020

W zawiązku z porą letnią w miesiącach lipiec, sierpień odpady zmieszane/niesegregowane będą odbierane raz w tygodniu zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych http://malomice.pl/sites/default/files/aktualnosci-zal/Harmonogram%20VII-VIII-1.pdf

 

 

Gmina nieodpłatnie usunie azbest z twojej posesji.

dodano: 24-06-2020

W związku z trwającymi przygotowaniami do realizacji tegorocznej edycji  wieloletniego "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Małomice na lata 2011-2032"   prosimy wszystkich zainteresowanych, by do  3 lipca br.

Odpady komunalne - informacja dla mieszkańców

dodano: 19-06-2020

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Małomice

 

W dniu 6 września 2019 roku weszły w życie zmiany ustawy o czystości i porządku w gminach na podstawie których dokonano zmian w obowiązujących na terenie gminy Małomice regulacjach.

Nabór kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego 2020

dodano: 16-06-2020

Burmistrz Małomic  działając jako  Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Ważna informacja dla rodziców, opiekunów dzieci uczęszczających do Przedszkola im. J. Brzechwy w Małomicach

dodano: 02-05-2020
W związku z wydaniem komunikatu Premiera RP, że od 6 maja 2020r. istnieje możliwość uruchomienia placówek przedszkolnych przez samorządy, informuję, że w dniu 30.04.2020r. zostały wydane odgórnie wytyczne, które pozwolą ustalić zasady bezpieczeństwa w placówce w związku z epidemią COVID – 19.

Gmina, a pandemia COVID 19. #Zostanwdomu

dodano: 08-04-2020

Szanowni Państwo. Chciałabym się z Wami podzielić spostrzeżeniami w tym trudnym okresie. W chwili obecnej opieką otoczona jest 200 osobowa grupa szczególnego ryzyka, czyli seniorzy z całej Naszej gminy. Drugi tydzień dostarczamy seniorom  posiłki do domu, rozmawiamy z nimi telefonicznie, oferujemy pomoc, ponieważ niektórzy czują się już bardzo samotni i zagubieni.

Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych. Zostań w Domu.

dodano: 29-03-2020

Drodzy mieszkańcy, w tej trudnej sytuacji związanej z karonawirusem solidaryzuję się z Państwem i mocno wierzę że damy radę! Żeby tak było szczególną troską chciałabym otoczyć ludzi starszych i samotnych. Z wieloma z Was kontaktowałam się telefonicznie sama, lub za pośrednictwem Pani Ani (którą seniorzy znają). Od poniedziałku 30.03.2020r. rusza akcja Gorący posiłek dostarczany seniorowi do domu, na którą pozyskałam środki zewnętrzne.

Strony